QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE

23

Tháng 10

QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE

Để hỗ trợ Quý khách hàng tốt nhất trong việc sử dụng bảo hiểm sức khỏe, Bệnh viện Quốc tế DoLife liên kết với các hãng bảo hiểm trong nước và quốc tế thực hiện bảo lãnh viện phí trực tiếp cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện. Quy trình thực […]