Kiểm tra máu tổng quát

Kiểm tra máu tổng quát giúp phát hiện những bệnh nào?

21

Tháng 07

Kiểm tra máu tổng quát giúp phát hiện những bệnh nào?

Kiểm tra máu tổng quát là một phần không thể thiếu khi khám sức khỏe định kỳ. Xét nghiệm máu giúp phát hiện bệnh lý ngay ở giai đoạn tiền lâm sàng trước khi bệnh có biểu hiện ra bên ngoài. Vậy đâu là những bệnh lý có thể phát hiện qua việc kiểm tra […]