hở van tim

Hở van tim: Bệnh lý tim mạch gây nhiều biến chứng nguy hiểm 

20

Tháng 12

Hở van tim: Bệnh lý tim mạch gây nhiều biến chứng nguy hiểm 

Nghiên cứu Framingham Heart Study đã chỉ ra rằng, khi làm siêu âm tim ở người bình thường, có tới 75% – 80% trường hợp hở van tim ở mức độ nhẹ (¼), 19% hở van ở mức trung bình đến nặng (2/4 – ¾) và 3.5% ở mức nặng đến rất nặng (¾ – […]