chứng sợ khoảng rộng

Chứng sợ khoảng rộng: Những thông tin cần biết 

20

Tháng 10

Chứng sợ khoảng rộng: Những thông tin cần biết 

Chứng sợ khoảng rộng là một dạng rối loạn lo âu làm bạn sợ khi ở trong không gian rộng. Những người bị chứng sợ khoảng rộng thường gặp khó khăn trong việc cảm thấy an toàn ở môi trường công cộng, đặc biệt là nơi đám đông tụ tập.  Tìm hiểu khái quát về […]