celiac (Không dung nạp gluten)

Celiac (Không dung nạp Gluten): Dấu hiệu, cách điều trị 

23

Tháng 10

Celiac (Không dung nạp Gluten): Dấu hiệu, cách điều trị 

Celiac (Không dung nạp Gluten) là bệnh lý đường tiêu hóa liên quan đến việc giảm khả năng dung nạp với gluten. Người mắc bệnh chiếm tỷ lệ từ 0,3% đến 1,25% dân số cả thế giới. Để biết thêm chi tiết về bệnh, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây!  Bệnh Celiac […]