Cắt trĩ phương pháp Longo

Cắt trĩ theo phương pháp Longo là gì?

11

Tháng 05

Cắt trĩ theo phương pháp Longo là gì?

Bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ (hemorrhoids) là tình trạng giãn ra của các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng dưới, tương tự như chứng giãn tĩnh mạch chân.  Trĩ nội là tình trạng bệnh lý khi búi trĩ xuất hiện từ phía trên đường lược (là đường hình răng cưa, ranh giới […]