Biểu hiện sỏi túi mật

Sỏi túi mật có nguy hiểm không? Nguyên nhân và cách điều trị

11

Tháng 05

Sỏi túi mật có nguy hiểm không? Nguyên nhân và cách điều trị

Sỏi túi mật là gì? Túi mật là một túi nhỏ, hình quả lê, dính vào mặt dưới gan phải, có một ống nhỏ nối với đường mật chính đổ vào ruột. Ngoài bữa ăn, túi mật là nơi lưu trữ và cô đặc dịch mật. Khi chúng ta ăn, túi mật sẽ co bóp […]