bệnh tả

Bệnh tả: Nguyên nhân, Triệu chứng và Điều trị

03

Tháng 02

Bệnh tả: Nguyên nhân, Triệu chứng và Điều trị

Bệnh tả từng là một đại dịch lớn, gây tử vong ở hàng triệu người. Hiện nay, bệnh đã được khống chế nhưng vẫn xuất hiện tản phát, đặc biệt là vào mùa hè. Tổng quan về bệnh tả Bệnh tả là gì? Bệnh tả (Cholera) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính diễn ra […]