bệnh nang khe mang

Nang khe mang: Những điều cần biết!

30

Tháng 10

Nang khe mang: Những điều cần biết!

Nang khe mang là dị tật bẩm sinh phát triển từ khe mang thứ nhất cho đến khe mang thứ 4 của phôi thai. Dị tật này xuất hiện ngay từ thời điểm mới sinh, theo thời gian, có thể có triệu chứng rõ ràng hoặc không rõ ràng cho đến khi lớn lên.  Tìm […]