bệnh động kinh

Động kinh: Xử trí thế nào? 

13

Tháng 11

Động kinh: Xử trí thế nào? 

Động kinh là một dạng rối loạn hệ thống thần kinh trung ương, trong đó, hoạt động của não sẽ bị thay đổi. Bệnh có thể gây co giật hoặc hành vi có cảm giác bất thường.  Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến bệnh động kinh  Bệnh động kinh là bệnh lý mãn tính […]