Trung tâm xét nghiệm – Bệnh viện Quốc Tế DoLife

07/03/2023
Tác giả: Mỹ Cấn Thị Ngọc

Trung tâm xét nghiệm đồng bộ với đầy đủ các lĩnh vực: sinh hóa, huyết học, miễn dịch, sinh học phân tử, vi sinh vật và tế bào.

Bệnh viện Quốc tế DoLife

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 1900 1984

Website: dolifehospital.vn

Email: info@dolifehospital.vn

FanpageBệnh viện Quốc tế Dolife