TRẦN TRUNG

Tiến sĩ - Bác sĩ

TRẦN TRUNG

Tổng đài: 19001984

– Nguyên bác sĩ nội trú khoa 11 chuyên ngành dị ứng miễn dịch – Đại học Y Hà Nội

– Nguyên bí thư chi bộ và Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu Nghị

– 2004 – 2008: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Giao thông vận tại Trung ương

– 2008 – 2010: Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

– 2010 – 2015: Giám đốc kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

– 2015 – 2020: Tổng Giám đốc kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương