Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng: Cam kết duy trì chất lượng điều trị đạt tiêu chuẩn cao, mang đến sự hài lòng tốt nhất cho người bệnh
  • Sự an toàn: Vận hành hệ thống với các cơ sở có sự ưu tiên cho người bệnh và cán bộ y tế
  • Dịch vụ hoàn hảo: Kết nối dịch vụ bệnh viện khách sạn với tiêu chuẩn đặt người bệnh làm trung tâm, vượt qua sự kỳ vọng
  • Cân bằng lợi ích và giá trị cho người bệnh, bệnh viện và nhân viên y tế.

Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Dolife