Đội ngũ chuyên gia

  

Thầy thuốc Ưu tú. PGS. TS Nguyễn Quang Duật

 

Thầy thuốc Ưu tú. ThS Nguyễn Văn Mão

 

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Văn An

     
  

PGS, TS Lâm Khánh

 

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Chất

 

Bác sĩ CKII Đặng Xuân Sáng

     
     
  

TTƯT, PGS, TS Đinh Vạn Trung

 

TTƯT, BSCKII Lương Tất Đồng

 Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bá Phê

    
GS,TS BSCKII Phạm Quang Vinh