Ban điều hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GS. TS LÊ NGỌC TRỌNG
  • Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế 3 nhiệm kỳ.
  • Có nhiều đóng góp vào các chính sách phát triển y học Việt Nam
  • Là nhà lãnh đạo có uy tín trong ngành Y
  

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Doanh nhân: ĐỖ VĂN ĐÃI 
  • Là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực như Bất động sản, bán lẻ
  • Là người đặt nền móng xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Dolife

 

 

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

Thầy thuốc Ưu tú. BSCKII LƯƠNG TẤT ĐỒNG 
  • Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện GTVT Trung ương
  • Bác sĩ cao cấp, thầy thuốc ưu tú với hơn 30 kinh nghiệm trong nghề
  • Là người đặt nền móng đầu tiên xây dựng Bệnh viện Quốc tế Dolife

Nguồn: Bệnh viện Quốc tế Dolife